Op de persoon afgestemde therapie met als doelstelling het verstoorde evenwicht
tussen belasting en belastbaarheid te herstellen.

Gevolgen overbelasting zijn o.a.:

De te gebruiken therapievorm:
- Burn-out
- Gespannenheid
- Spierklachten
- Klachten aan het bewegingapparaat m.n.v. nek en rug
- Hoofdpijn
- Hyperventilatie
- Concentratie-/slaapstoornissen
- Overprikkeling inwendige organen
- Onbestemde angstgevoelens
- Emotionele instabiliteit
- Inzichtbevorderende technieken
- Ademhalingstherapie
- Ontspanningstherapie
- Houdingscorrectie
- Massage
- Correctietraining
- Visualisatie
- Mobiliserende, spierversterkende, stabiliserende en co÷rdinatiebevorderende oefentherapie