Door de toenemende belangstelling voor golf is er een vraag naar kennis ontstaan om de specifieke
klachten voortkomend uit het golf te beperken en te voorkomen.
De specialisatie is enige jaren geleden in Oostenrijk ontstaan en wordt vanaf 2008 ook in Nederland
gedoceerd. Doelstelling is om vanuit de kennis van het golf te komen tot optimalisering van het spel
door het geven van gerichte oefentherapie, behandeling blessures en het voorkomen daarvan.

Veel aandacht zal uitgaan naar:

- Behandeling blessures
- Inzicht verkrijgen in het ontstaan van blessures en het voorkomen daarvan
- Uitvoeren warming-up
- Correcte houding & balans
- Ontspanning, ademhaling en concentratie
- Het geven van gerichte oefentherapie ter verbetering techniek

Door samenwerking met uw golfleraar zal het proces dat leidt tot herstel van uw blessure en
optimalisering van de golfswing worden versterkt.